The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Donation ger skjuts åt forskning som tar helhetsgrepp på tumörer

Forskare från fyra fakulteter vid Lunds universitet samlar sin expertkunskap för att studera cancer ur flera perspektiv. Målet är bättre och tidigare metoder för diagnos och behandling, och att patienter snabbt ska gynnas av resultaten. Det så kallade MAD for Cancer-programmet får 2 miljoner kronor från Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Läs hela nyheten här