The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Breast Cancer Association Award 2019

Picture of Åke Borg and Mårten Fernö from the award ceremony

Mårten Fernö and Åke Borg, both breast cancer researchers at Lund University, received the Breast Cancer Association Award 2019. In more than 40 years, the two scientists have developed methods to distinguish patients that need additional treatment after cancer surgery from those for whom an operation is sufficient and extra treatment would only cause unnecessary stress. Now they are both recognized by the Breast Cancer Association for their many years of dedicated research and their tireless dedication to the patients in breast cancer care.

The following article in Swedish was published on The Swedish breast cancer associations home page

Mårten Fernö och Åke Borg, båda bröstcancerforskare vid Lunds universitet, tilldelas Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2019. I över fyra decennier har de två utvecklat metoder för att särskilja de patienter som behöver all typ av behandling efter en operation, och dem för vilka detta bara är en onödig påfrestning – de blir friska från sin cancer ändå. Nu uppmärksammas de båda av Bröstcancerförbundet för sin mångåriga och hängivna forskning och sitt outtröttliga engagemang för patienterna i bröstcancervården. "Det känns väldigt hedrande och extra speciellt eftersom vi är biologer och inte läkare. Vi inser att inget kan rankas högre än att få ta emot uppskattning från patienternas egen organisation", säger Mårten Fernö.

Läs hela artikeln här