Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

European Medical Imaging Technology Training, EMIT – ett prisbelönt EU-utbildningsprojekt

Author:
  • Monica Almqvist
  • Tomas Jansson
  • Bo-Anders Jönsson
  • Inger-Lena Lamm
  • Michael Ljungberg
  • Sven-Erik Strand
  • Ronnie Wirestam
Publishing year: 2005
Language: Swedish
Publication/Series: [Host publication title missing]
Document type: Conference paper
Publisher: Lunds Tekniska Högskola

Abstract english

I ett sameuropeiskt Leonardo da Vinci-projekt har utvecklats ett internationellt utbildnings- och praktikpa- ket för blivande sjukhusfysiker [1-3]. Utbildningspaketet innehåller praktiska och kliniska övningsuppgifter där delta- garna tränas i för en sjukhusfysiker vanligt förekommande arbetsuppgifter. Målet har varit att det skall ge sjukhusfysi- kern den praktiska kompetens som krävs av det europeiska regelverket inom ämnesområdena magnetresonans (MRI), ultraljud, röntgendiagnostik, nuklearmedicin och strålbe- handling.

Utbildningsmaterialet är webbaserat med en stor bilddata- bas och används redan i nära 70 länder runt om i världen. EMIT-projektet (European Medical Imaging Technology Training) belönades i december 2004 med det första Leonar- do da Vinci priset som delades ut till de tre bästa av totalt 4000 EU-projekt inom praktisk yrkesrelaterad utbildning.

I projektet har vi konfronterats med den pedagogiska ut- maningen att förmedla praktisk kunskap, i sjukhusmiljöer med mycket olika förutsättningar beroende på vilket land deltagarna arbetar i. En omöjlig uppgift kan tyckas, men eftersom materialet är sammanställt av några av Europas starkaste forsknings- och utbildningsgrupper inom respekti- ve område så har det visat sig vara en stor tillgång och varje användare utnyttjar materialet efter sina egna behov. En an- nan erfarenhet är samarbetet över nationsgränser där vi har utnyttjat och konfronterats med likheter och oliktänkande inte minst vad gäller pedagogik och didaktik. Vi har dessut- om fått ett stort kontaktnät och många goda vänner. Den här presentationen beskriver delar av utbildningspaketet och erfarenheter av samarbetsprojektet.

Keywords

  • Medical Engineering
  • SoTL

Other

LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005
Published
Sven-Erik Strand
E-mail: sven-erik [dot] strand [at] med [dot] lu [dot] se

Project manager

Systemic Radiation Therapy Group

32

Professor emeritus

Medical Radiation Physics, Lund

32