Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

MR-undersökning av hjärnan vid 3 tesla. Högre magnetfältsstyrka ger bättre morfologisk och funktionell bild

3 Tesla magnetic resonance imaging of the brain. Better morphological and functional images with higher magnetic field strength
Author:
 • Elna-Marie Larsson
 • Freddy Ståhlberg
Publishing year: 2005
Language: Swedish
Pages: 3-460
Publication/Series: Läkartidningen
Volume: 102
Issue: 7
Document type: Journal article
Publisher: Sveriges Läkarförbund

Abstract english

Magnetresonansundersökning med magnetfältsstyrka

3 tesla (3T-MR) ger förbättrade morfologiska

och funktionella undersökningar av hjärnan jämfört

med de mer vanligt förekommande MR-utrustningarna

med fältstyrkan 1,5T eller lägre. Fördelarna med

3T dominerar enligt vår mening markant över vissa

nackdelar som den högre fältstyrkan också medför.

Kombination med ett kraftfullt gradientsystem ger

optimala prestanda.

Morfologisk MR med hög upplösning är värdefull, t ex

för undersökning av temporalben och kranialnerver.

MR-angiografi vid 3T ger utmärkt avbildning även av

små perifera kärlgrenar.

Diffusions-MR inklusive s k diffusion tensor imaging,

perfusions-MR, kortikala aktiveringsstudier med

funktionell MR samt MR-spektroskopi utförs med förbättrad

kvalitet vid 3T.
3T MRI offers improved morphological and functional studies of the brain compared with the more commonly used field strength 1.5T. Clinical 3T MRI of the brain is beneficial for high resolution morphological imaging, MR angiography, diffusion-MRI including diffusion tensor imaging, perfusion-MRI, functional MRI (fMRI), and MR spectroscopy. The performance is enhanced by the combination with powerful magnetic field gradients.

Keywords

 • Other Clinical Medicine
 • Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
 • English Abstract
 • Magnetic Resonance Spectroscopy: methods
 • Magnetic Resonance Imaging: methods
 • Magnetic Resonance Angiography: methods
 • Three-Dimensional
 • Comparative Study
 • Brain: physiology
 • Brain: anatomy & histology
 • Brain: pathology
 • Diffusion Magnetic Resonance Imaging: methods
 • Humans
 • Imaging

Other

Published
 • ISSN: 0023-7205
Freddy Ståhlberg
E-mail: freddy [dot] stahlberg [at] med [dot] lu [dot] se

Professor

Medical Radiation Physics, Lund

+46 46 17 31 19

+46 70 688 31 19

32

Professor

Diagnostic Radiology, (Lund)

+46 46 17 70 30

32

Project manager

MR Physics

32