The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lunds Fernströmpris till forskning om cancercellers samspel med omgivningen

kristian Pietras

Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, har utsetts till Lunds universitets egen Fernströmpristagare. Han får priset för sin banbrytande forskning om samspelet mellan tumörceller och deras omgivning, vilket kan leda till nya behandlingar vid cancer. 

En tumör består av cancerceller som förökar sig på ett okontrollerat sätt. Den här processen drivs av genetiska förändringar i tumören, men samspelet med tumörens närmiljö spelar också stor roll för hur cancern utvecklas.

Tumören är nämligen beroende av genetiskt normala celler i sin omgivning för att kunna växa. Den kan till exempel skicka ut signaler som gör att blodkärl växer in i tumören och därigenom förser den med näring och syre.

- Tumörcellernas förmåga att kommunicera med andra celler utgör en viktig del i om den utvecklas till en aggressiv cancerform eller inte och hur tumören reagerar på behandling. Sätt vi kan störa eller blockera den kommunikationen på kan hjälpa oss att hindra tumörutvecklingen, förklarar Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet.

I sin forskning studerar Kristian Pietras hur tumören är uppbyggd av olika celltyper och hur dessa kommunicerar med varandra och med omgivningen, den så kallade mikromiljön. Bröstcancer är en cancerform han ofta utgått från i sina studier, eftersom den tumörtypen har mycket interaktioner med sin mikromiljö.

Tove Smeds

Read original article here